Nog inkt voor één gedicht

‘De wereld om je heen vergaat, je hebt nog inkt voor één gedicht. Schrijf dat gedicht.’ Zo ongeveer luidde de opdracht van dichter Ingmar Heytze, tijdens de cursus Poëzie die ik volgde bij de ILFU Academy.

Mijn hoofd stroomde vol apocalyptische beelden: gebouwen die instortten, licht dat uitdoofde en rondzwevend ruimtepuin. Grote vragen vochten om voorrang. Welke film trekt voorbij voordat ik sterf? Wat laat ik achter? Wat was belangrijk?

In die chaos werd één klein beeld steeds duidelijker: van de tafel waaraan Serge en ik ’s ochtends (bijna) altijd samen koffiedrinken. Schijnbaar onbeduidend. Maar misschien is dat altijd wel zo met onze meest waardevolle momenten.

Dankzij het Nederlands Letterenfonds kon ik ook van dit gedicht een filmpje laten maken. Demian Geerlings tekende opnieuw voor de illustraties, animaties en montage.