Duurzaamheid in Teylingen

Voor de gemeente Teylingen schreef ik in 2017 een publieksversie van het jaarverslag over duurzaamheid. Betrokken inwoners vertelden wat ze zélf doen op het gebied van duurzaamheid. In vier thematische afleveringen verscheen het verslag in een huis-aan-huisblad.

/Posted by: Irma

Verhalen uit Teylingen

Toen Carla Breuer burgemeester werd van Teylingen, vroeg ze tijdens de nieuwjaarsreceptie: ‘Wat moet ik weten van deze gemeente en wie moet ik kennen?’ Ze kreeg tal van reacties en ging naar aanleiding daarvan langs bij mensen om hun verhaal te beluisteren. In de meeste gevallen ging ik mee om het verhaal op te tekenen. […]

/Posted by: Irma

Speeches

Geregeld verzorg ik speeches voor de gemeente Teylingen. Sommige gelegenheden vragen om een goed voorbereid verhaal, denk aan de dodenherdenking op 4 mei of de uitreiking van een onderscheiding. Ik zorg voor een persoonlijke speech, waarin de visie van de speecher helder wordt verwoord en die aankomt bij het publiek.

/Posted by: Irma

Wijkaanpak Amsterdam Zuidoost

Stadsdeel Zuidoost vroeg de inwoners van de EGK-buurt om met initiatieven te komen om hun wijk te verbeteren. Twintig van hen vertellen in een interview wat hun plannen voor de buurt hebben opgeleverd. Lees hier het verslag van de Wijkaanpak Amsterdam Zuidoost

/Posted by: Irma

Health Battle Amsterdam Zuidoost

Voor de gemeente Amsterdam schreef ik een verslag over de Health Battle in stadsdeel Zuidoost, waarbij inwoners de strijd aangingen met hun overgewicht. Het verslag bevatte niet alleen feiten en cijfers, maar vooral veel interviews en reportage-elementen. Hier lees je het verslag van de Health Battle.  

/Posted by: Irma

Inspiratieboekje Wijkinitiatieven Teylingen

De gemeente Teylingen wil inwoners stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woonomgeving. Daarom schreef ik een inspiratieboekje voor wijkinitiatieven, met een stappenplan en interviews met mensen die eerder een initiatief indienden.

/Posted by: Irma

Boekje voor belangenbehartigers

Voor Mezzo, de Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers, werkte ik mee aan een campagne om belangenbehartigers te werven. Ik schreef de teksten voor een welkomstboekje, een advertentie en een ansichtkaart.

/Posted by: Irma